Dicks vei 10b
1366 Lysaker
Tlf: +47 67 51 89 00

Mundipharma AS

Mundipharma AS ble etablert i Norge i juni 2000. Vi er nå 23 ansatte og har kontor på Lysaker utenfor Oslo.

Vi er markedsleder i segmentet legemidler mot sterke smerter og har innovative legemidler innen hematoonkologi og RA. I tillegg er vi markedsleder innen legemidler mot hodelus.

Mundipharma AS er et privat eiet selskap i Purdue/Mundipharma/Napp uavhengige assosierte selskap. De assosierte selskap har spesiell kompetanse innen legemiddelformuleringer. På verdensbasis har Purdue/Mundipharma/Napp ca 5000 ansatte og vi har forsknings- og produksjonssenter i USA, England, Tyskland og Canada.

Aktuelt